0777999888
W88
首页 >S128
【poseidon slot】Công văn chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học của TP.HCM có nội dung gì?
发布日期:2023-12-07 02:31:32
浏览次数:511
Công văn chấn chỉnh công tác thu,ôngvănchấnchỉnhcôngtácthuchiđầunămhọccủaTPHCMcónộidunggì<strong>poseidon slot</strong> chi đầu năm học của TP.HCM có nội dung gì? - Ảnh 1.

Bảng thu chi quỹ phụ huynh của Trường tiểu học Hồng Hà (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) khiến dư luận bức xúc

PHỤ HUYNH CUNG CẤP

【poseidon slot】Công văn chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học của TP.HCM có nội dung gì?

Công văn 5577 của Sở GD-ĐT TP.HCM nêu rõ: "Vừa qua trên địa bàn thành phố, một số báo đăng bài phản ánh về các khoản thu chi đầu năm học 2023-2024 tại một vài đơn vị trường học, gây dư luận không tốt".

【poseidon slot】Công văn chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học của TP.HCM có nội dung gì?

Vì thế, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện những hướng dẫn tại Công văn 4687 ra ngày 25.8, trong đó lưu ý công tác thu, chi đầu năm học, vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023-2024 như sau:

【poseidon slot】Công văn chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học của TP.HCM có nội dung gì?

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư 16 năm 2018 của Bộ GD-ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn 1427 năm 2019 của UBND TP.HCM về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16.

Cụ thể, kế hoạch vận động phải được phòng GD-ĐT hoặc Sở GD-ĐT (theo phân cấp quản lý) phê duyệt trước khi tổ chức vận động và trên tinh thần tự nguyện, không áp đặt.

Nội dung kế hoạch vận động tài trợ phải xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; kế hoạch triển khai thực hiện; dự toán kinh phí (có bảng dự toán kinh phí và bảng báo giá kèm theo kế hoạch để làm căn cứ cụ thể); nêu được những khó khăn hoặc nhu cầu cần thiết của đơn vị để lập kế hoạch vận động tài trợ thiết thực, hiệu quả.

Nhà trường khuyến khích các nhà tài trợ tổ chức thực hiện việc đầu tư, xây dựng theo hình thức "chìa khóa trao tay", mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho cơ sở giáo dục; mở rộng đối tượng tài trợ, không tập trung vào việc vận động từ cha mẹ học sinh.

Việc thành lập và hoạt động của tổ tiếp nhận tài trợ tại cơ sở giáo dục cần thực hiện đầy đủ theo điều 6 Thông tư 16 về cơ cấu, thành phần, phương thức tổ chức tiếp nhận và trách nhiệm trong việc tiếp nhận và sử dụng tài trợ; thông tin tuyên truyền rộng rãi về Kế hoạch vận động tài trợ sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ của đơn vị.

Các khoản tài trợ phải được tổng hợp kịp thời vào báo cáo quyết toán thu, chi tài chính theo kỳ và báo cáo quyết toán tài chính hàng năm theo quy định. 

Về chế tài theo quy định tại khoản 2 điều 15 Thông tư 16 nêu rõ: "Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và thủ trưởng cơ sở giáo dục nhận tài trợ thực hiện quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ trái với quy định tại thông tư này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật".

Có hình thức xử lý nghiêm hiệu trưởng thực hiện thu chi không đúng quy định

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, yêu cầu phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và các quận, huyện tham mưu với UBND các địa phương chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp. Kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định. Có hình thức xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định.

Đồng thời, phòng GD-ĐT tham mưu UBND tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp học cho năm học mới, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới và bố trí các nguồn lực để huy động và phân bổ ngân sách giáo dục đảm bảo chi thường xuyên (tiền lương, phụ cấp và các hoạt động giảng dạy học tập…) cho các cơ sở giáo dục, đảm bảo đủ điều kiện thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Hội phụ huynh thu quỹ ra sao?

Về kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở GD-ĐT nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do Ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Công văn chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học của TP.HCM có nội dung gì? - Ảnh 3.

Phụ huynh lớp 1/2 Trường tiểu học Hồng Hà đến cuộc họp tổ chức vào chiều tối qua (28.9) để nhận lại số tiền thu quỹ không đúng quy định

THÚY HẰNG

Không sử dụng các khoản kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh cho các mục đích sau: "Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường" (điểm b, khoản 4 điều 10 Thông tư 55).

Hiệu trưởng thống nhất với Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến (Không bao gồm kinh phí tài trợ).

Yêu cầu về các khoản thu theo Nghị quyết 04

Tất cả tên các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (không bao gồm học phí) phải đảm bảo đúng tên của 26 nội dung khoản thu thuộc 4 nhóm theo phân loại của phụ lục đính kèm Nghị quyết số 04 năm 2023 của HĐND TP.HCM.

Về mức thu: Tất các mức thu của khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (không bao gồm học phí) phải đảm bảo không vượt mức thu tối đa theo quy định cùng từng nhóm theo phân loại địa bàn và không tăng quá 15% so với mức thu đã thực hiện trong năm học 2022-2023.

Trên cơ sở nội dung và khung mức thu được quy định theo phân cấp, các cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của cha mẹ học sinh để xây dựng dự toán thu-chi cho từng nội dung thu làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể phù hợp từng đơn vị năm học 2023-2024. Khi xây dựng dự toán căn cứ nội dung theo các hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục về thực hiện các chương trình dạy học 2 buổi/ngày, chương trình ngoại khóa và các nội dung khác theo quy định.


产品中心

EMAIL:[email protected]

TEL:0555222111

FAX:0333333333

Copyright © 2023 Powered by W88